关于奥尼

  • 奥尼C2000
  • 奥尼C2000
  • 奥尼C2000
  • 奥尼C2000
  • 奥尼C2000
  • 奥尼C2000
  • 奥尼C2000
  • 奥尼C2000
奥尼C2000
2.6K超清商务会议一体机

•  2.6K超清画质(2592×1944);


•  4X数字变焦,98°大广角;


•  支全双工通话技术,收放一体;


•  内置全向降噪阵列麦克风;


•  内置高保真扬声器;


•  自带隐私保护盖。