关于奥尼

  • 奥尼C3000
  • 奥尼C3000
  • 奥尼C3000
  • 奥尼C3000
  • 奥尼C3000
  • 奥尼C3000
  • 奥尼C3000
  • 奥尼C3000
奥尼C3000
4K超高清视频会议摄像头

•  4K超高清画质(3840×2160);


•  AF自动对焦,10cm微距成像;


•  5X数字变焦;


•  100°大广角视野;


•  内置AI智能降噪麦克风;


•  云台旋转(水平340°,垂直120°);


•  支持2.4G无线遥控控制/多预置位设置;


•  USB免驱,即插即用,线长3米,线径4.5mm。